Ecologisch wassen

Propere kleding in een proper milieu
FBT is ver van kortzichtig. Uiteraard doen we er alles aan om uw nette pak pico bello in orde te hebben tegen komende zondag. Maar tegelijk richten we onze blik ook op onze toekomst. En die van onze kinderen. Meer bepaald op het milieu waarin zij zullen opgroeien. Daarom spannen wij ons al vele jaren in om het ecologisch wassen te promoten.

Enkel vlekken worden niet gespaard
Kosten noch moeite werden gespaard om tot een procédé van milieuvriendelijk wassen te komen. Onze bedrijven investeerden de afgelopen jaren zwaar om de normen te halen die werden opgelegd door de overheid.

Een speciale cel binnen onze federatie is permanent op zoek naar nieuwe technologieën en nog betere processen. Het resultaat van al die inspanningen mag gezien worden: uw textiel laten reinigen bij de verzorgingsspecialist is tegenwoordig veel minder belastend voor het milieu dan wanneer u het thuis zelf in een sopje steekt.

Een studie van de Europese Federatie van Linnenverhuurbedrijven toonde aan dat de professionele wasserij in vergelijking met de thuiswas een besparing van 73% doet op water, 85% op wasproducten en 52% op energie. Bovendien wordt heel wat water opnieuw hergebruikt, terwijl het thuis gewoon wegspoelt. Kortom: ondanks de grondige en snelle reiniging is professionele textielverzorging een weldaad voor het milieu.

Grote kuis onder de droogkuismachines
De machines in een droogkuis zijn al lang niet meer de grote vervuilers van bij de uitvinding van dit reinigingsproces. In 1995 werd een bodemdecreet uitgevaardigd. Sindsdien hebben de droogkuisbedrijven niet zuinig geïnvesteerd in milieuvriendelijke reinigingsmachines waarbij de emissie van solventen quasi nihil is. Bovendien richtte onze federatie in 2007 het Vlaams Bodemsaneringsfonds voor de Textielverzorging op (VLABOTEX). En we omringen ons met de beste mensen, zodat professionele textielverzorging en het milieu hand in hand kunnen gaan.